Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία ταξιδιωτικά νέα και τις προσφορές του Pamediakopes.

Καταχωρίστε το e-mail σας για να εγγραφείτε.

Πληροφορίες για τις συνεδρίες cookies


Cookies placed on your sites by us

DomainCookieTitleAgeDescripiton
TRACKING
gr.pamediakopes.gr __utmt Google Analytics 1 year * Tracks user behavior on this site, so that we can improve user experience.
gr.pamediakopes.gr __utma Google Analytics 2 years *
gr.pamediakopes.gr __utmb Google Analytics 1 day *
gr.pamediakopes.gr __utmc Google Analytics Session *
gr.pamediakopes.gr __utmz Google Analytics 6 months *
gr.pamediakopes.gr __utmv Google Analytics 2 years *
gr.pamediakopes.gr __utmx Google Analytics 18 months *
gr.pamediakopes.gr __utmxx Google Analytics 18 months *
gr.pamediakopes.gr _gaexp Google Analytics 90 days *
gr.pamediakopes.gr _gat_ Google Analytics 1 day *
gr.pamediakopes.gr _ga Google Analytics 2 years *
gr.pamediakopes.gr _gid Google Analytics 1 day *
gr.pamediakopes.gr _gac_ Google Analytics 90 days *
gr.pamediakopes.gr TS01dd28ea_77 Responsys session ** Tracks users from our emails, so that we can give the user a better experience.
gr.pamediakopes.gr TS01dd28ea Responsys session **
gr.pamediakopes.gr rs_id Responsys 3 months **
.hotjar.com _hjClosedSurveyInvites Hotjar 1 year *
.hotjar.com _hjDonePolls Hotjar 1 year *
.hotjar.com _hjMinimizedPolls Hotjar 1 year *
.hotjar.com _hjDoneTestersWidgets Hotjar 1 year *
.hotjar.com _hjMinimizedTestersWidgets Hotjar 1 year *
.hotjar.com _hjIncludedInSample Hotjar 1 year *
.hotjar.com hubspotutk Hotjar 10 years *
.hotjar.com mp_XXXXXX Hotjar 1 year *
gr.pamediakopes.gr _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID Visual Website Optimizer session *** Used for us to improve your experience, these cookies are used for A/B testing
gr.pamediakopes.gr _vis_opt_test_cookie Visual Website Optimizer session ***
gr.pamediakopes.gr vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi Visual Website Optimizer session ***
dev.visualwebsiteoptimizer.com _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude Visual Website Optimizer session ***
gr.pamediakopes.gr _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split Visual Website Optimizer session ***
gr.pamediakopes.gr _vis_opt_s Visual Website Optimizer session ***
gr.pamediakopes.gr _vis_opt_out Visual Website Optimizer 10 years ***
gr.pamediakopes.gr _vwo_uuid_v2 Visual Website Optimizer 2 years ***
gr.pamediakopes.gr _vwo_uuid Visual Website Optimizer 10 years ***
gr.pamediakopes.gr debug_vwo_uuid_forced Visual Website Optimizer 1 year ***
dev.visualwebsiteoptimizer.com _vwo_app_version_3_43740 Visual Website Optimizer 48 years ***
FUNCTIONAL COOKIES
gr.pamediakopes.gr JSESSIONID Pamediakopes session **** Functional cookies that needs to exist for the site to work
gr.pamediakopes.gr ibe.uqccid Pamediakopes 10 years ****
gr.pamediakopes.gr ibe.confirmedCookieDesktop Pamediakopes 10 years ****
gr.pamediakopes.gr bbbbbbbbbbbbbbb Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr TS013318cb Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr TS01dd28ea Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr ibe.hasPartner Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr ibe.ccid Pamediakopes 10 years ****
gr.pamediakopes.gr ibe.sss.fallback.HOTEL Pamediakopes 1 year ****
gr.pamediakopes.gr ibe.sss.fallback.AIR Pamediakopes 1 year ****
gr.pamediakopes.gr ibe.sss.fallback.CAR Pamediakopes 1 year ****
gr.pamediakopes.gr ibe.sss.fallback.VACATION Pamediakopes 1 year ****
gr.pamediakopes.gr ibe.sss.fallback.COMBO Pamediakopes 1 year ****
gr.pamediakopes.gr ibe.ssid Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr ibe.ste Pamediakopes 1 month ****
gr.pamediakopes.gr ibe.user.rememberMe Pamediakopes 1 month ****
gr.pamediakopes.gr ibe.m Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr ibe.PartnerName Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr persist.ibe Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr airFilterContext_state Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr airFilterContext_viewState Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr airResultSort_sortState Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr faq_question_ Pamediakopes 30 days ****
gr.pamediakopes.gr bPaid Pamediakopes session ****
gr.pamediakopes.gr PHPSESSID Pamediakopes session ****
system.etrack1.com AffinityOffice CRM etrack session ****
system.etrack1.com DBPB CRM etrack session ****
system.etrack1.com ASP.NET_SessionId CRM etrack session ****
gr.pamediakopes.gr cts_email Abandon cart session ****
gr.pamediakopes.gr cts_returning_user Abandon cart session ****
gr.pamediakopes.gr cts_sesid Abandon cart session ****
gr.pamediakopes.gr _hjIncludeInSample Hotjar session ****
gr.pamediakopes.gr ibe.acceptedCookie Session 180 days * Used when the user clicks the 'Accept'-button on the cookie banner.
AD TRACKING
bing.com MR Bing ads 3 months ****** Used for tracking ads that the user clicks
bing.com MUID Bing ads 2 years ******
bat.bing.com MUIDB Bing ads 2 years ******
bing.com w Bing ads 1 year ******
bing.com TOptOut Bing ads 5 years ******
yahoo.com B Yahoo ads 2 years ******
.doubleclick.net ID doubleClick 12 years ******
.doubleclick.net IDE doubleClick 1 year ******
.google.com/google.se 1P_JAR Google 13 months ******
.google.com/google.se APISID Google 2 years ******
.google.com/google.se SIDCC Google 3 months ******
.google.com/google.se SSID Google 2 years ******
.google.com/google.se S Google session ******
.google.com/google.se SAPISID Google 2 years ******
www.google.se UULE Google session ******
www.google.com OTZ Google 30 days ******
gr.pamediakopes.gr __gads Google 2 year ****
gr.pamediakopes.gr ADRUM Appdynamics session ****
gr.pamediakopes.gr _uetsid Bing 1 day ****
.googleservices.com AID Google ads 18 months ****
OTHER
cdn-net.com _cc-x CDN-NET 6 months ******* A technical server cookie to optimize speed for the customer.
.trustpilot.com _RequestVerificationToken Trustpilot session ****** A cookie set by Trustpilot if you click the read more widget
.trustpilot.com __asc Trustpilot 1 year ******
.trustpilot.com __auc Trustpilot 1 year ******
.trustpilot.com ajs_anonymous_id Trustpilot 1 year ******
.trustpilot.com ajs_group_id Trustpilot 1 year ******
.trustpilot.com ajs_user_id Trustpilot 1 year ******
.trustpilot.com aplitude_id_XXXX Trustpilot 10 years ******
.trustpilot.com amplitude_idundefinedtrustpilot Trustpilot session ******
.trustpilot.com csrf-canary Trustpilot session ******
.trustpilot.com amplitude_idtrustpilot.com Trustpilot 10 years ******

Local storage usage

DomainKeyValueDescripiton
LOCAL STORAGE
gr.pamediakopes.gr ADRUM_CLIENTINFO {"seqId":2,"clientId":"XD_10781e3a_4fc0_c392_4174_54525d8f4cdc","agentId":"XD_10781e3a_4fc0_c392_4174_54525d8f4cdc"} Technical local storage values
gr.pamediakopes.gr ADRUM_XD_AGENT_INFO {"ver":"4.4.0.117","id":"XD_10781e3a_4fc0_c392_4174_54525d8f4cdc","ttl":1527766248275} Technical local storage values
gr.pamediakopes.gr gdprConsent RandomValue Technical local storage values
gr.pamediakopes.gr ibe.PopUnderUrl {"exp":-1,"v":""} Technical local storage values
gr.pamediakopes.gr ibe.SessionStillActive {"exp":-1,"v":true} Technical local storage values
gr.pamediakopes.gr uwtSalesPhase_3ffede8a-84f6-4905-bf61-46ee299a321d Funnel value Technical local storage values
Header
Subject
Body
Footer